NHG Voorwaarden & Normen 2018-1

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) heeft de nieuwe Voorwaarden & Normen 2018-1 bekendgemaakt die per 1 januari 2018 gelden voor het verkrijgen van NHG. De belangrijkste wijzigingen in de regelgeving hebben wij voor u op een rij gezet. Wilt u meer weten over deze populaire hypotheekvorm? In november en december 2017 organiseert SEH samen met het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) acht regionale bijeenkomsten over de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Tijdens de bijeenkomsten speciaal voor Erkend adviseurs worden de belangrijkste wijzigingen in de Voorwaarden & Normen per 1 januari 2018 toegelicht en is er aandacht voor onderbelichte mogelijkheden van NHG. Maar wees er snel bij, want er zijn nog maar een paar plaatsen beschikbaar! Bekijk de data en locaties en schrijf u in.

De belangrijkste veranderingen in de regelgeving zijn:

  • Hogere kostengrens (Norm 1.6)

Vanaf 1 januari 2018 stijgt de NHG-kostengrens met 8% naar € 265.000 (2018: LTV maximaal 100%) en € 280.900 voor woningen waarin geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen (2018: LTV maximaal 106%). De extra financieringsruimte van 6% moet volledig besteed worden aan de energiebesparende voorzieningen.

  • Verplichte overlijdensrisicoverzekering (Norm 5.5) vervalt

In de NHG-regelgeving van 2017 is opgenomen dat in de periode dat de lening (inclusief de restschuldfinanciering) meer bedraagt dan 80% van de waarde van de woning, een overlijdensrisicoverzekering nodig is, die minimaal gelijk is aan de overschrijding van deze 80%. Deze verplichting vervalt met ingang van 2018.

  • Oversluiten naar een hypotheek met NHG (Norm 3.7)

In 2018 is het mogelijk om een lening zonder NHG naar een lening met NHG over te sluiten, als daarmee ‘de individuele klantsituatie verbetert’. Betere lening condities en een lager rentepercentage zijn voorbeelden waardoor de klant een meer verantwoorde lening krijgt en zijn (financiële) situatie verbetert. Tot 2017 kon dat alleen maar in specifieke gevallen, zoals een kwaliteitsverbetering van de woning.

  • Oversluiten bestaande NHG-lening (artikel A1 en B4)

Een klant kan een NHG-lening met behoud van borgtocht oversluiten naar een andere geldverstrekker. Omdat oversluiten in het voordeel is van de geldnemer(s), zal met ingang van 2018 de borgtocht op de nieuwe lening aansluiten bij de restantschuld, eventueel vermeerderd met bijkomende kosten en de resterende looptijd van toepassing. De borgtochtprovisie bij oversluiten van NHG naar NHG blijft zoals gebruikelijk € 1.

  • Wijziging of vervanging lening (Artikel B2 lid 3)

In 2018 mogen geldverstrekkers opbouwproducten (KEW, SEW, BEW e.d.) omzetten als dit leidt tot verbetering van de klantsituatie. Zelfs als na de wijziging van de lening het aflossingsvrije deel van de lening hoger wordt dan 50% van de waarde van de woning (zie artikel B2, lid 2 en 3 van de Voorwaarden & Normen 2018-1).

  • Overgangsregeling vervalt (Norm 1.1.3 lid d vervalt)

Dit jaar is er geen wettelijke overgangsregeling als de aanvraagdatum van de lening in 2017 ligt en het bindend aanbod in 2018. Indien datum bindend aanbod in 2018 is, moet worden voldaan aan de Normen 2018-1. Zie ook ons nieuwsitem “AFM: Hou tijdig rekening met de nieuwe leennormen voor hypotheek.”

 

  • Restschuldfinanciering (Normen 4.1 t/m 4.7)

Per 31 december 2017 vervalt de hypotheekrenteaftrek voor de financiering van restschulden, die zijn ontstaan bij het verkopen van woningen na die datum. Dit betekent dat financieringen voor restschulden ontstaan na 31 december 2017 onder Box 3 komen te vervallen. Desondanks gaat het WEW door met het borgen van restschulden, aangezien hier nog steeds veel behoefte aan is.